Využijte naše služby, pokud se chystáte organizovat:

  • Koncerty a představení
  • Sportovní akce
  • Charitativní akce
  • Black-tie záležitosti
  • Obchodní konference a veletrhy
  • Soukromé večírky
  • Slavnosti 
  • Organizace dopravních zabezpečení na veřejných akcí
  • Zabezpečení staveb 
  • Organizace parkování

Nedílnou součástí naší nabídky je pořadatelská služba

Orientujeme se především na:

  • ochranu všech účastníků akce
  • ostrahu střeženého (vymezeného) prostoru
  • obsluhu a kontrolu vchodů/východů
  • obsluhu a kontrolu vjezdů/výjezdů
  • dohled nad chováním diváků nebo účastníků akce
  • zamezení výtržnictví, fyzického násilí nebo poškozování majetku pořadatele akce
  • monitorování pohybu osob i vozidel ve vymezeném a střeženém prostoru dané akce
  • zabránění přístupu (vstupu) nepovolaných osob
  • zabránění vjezdu nepovolených vozidel
  • řízení provozu na příjezdových/výjezdových cestách a  parkovištích    

Bezpečnostní služba zvláštních událostí

Máme zkušenosti s problematikou davu na veřejných místech, a to z tuzemska i zahraničí. Poskytujeme solidní zázemí pro předvídání a vyhýbání se hrozbám na přeplněných veřejných místech. Chápeme, že bezpečnost zvláštních událostí musí být důkladná. 

Při plánování zabezpečení naši konzultanti zkontrolují logistiku místa konání, vystavení riziku a řadu dalších faktorů důležitých při určování ideální strategie pro zajištění bezpečnosti vaší akce. Široká škála bezpečnostních technologií spolu s naším vysoce vyškoleným personálem zajistí hladký průběh každé vaší akce. Na místě vždy funguje bezpečnostní ředitel, který dohlíží na všechny bezpečnostní operace.